SKOLEKALENDER

GOD SOMMERFERIE!
 
Første åpningsdag SFO: 1.august
Første skoledag: 20.august
Planleggingsdager skole/sfo: 14.-17.8.
 

Hva er en montessoriskole?

 • Følger Maria Montessoris pedagogiske prinsipper
 • Læreplan utviklet av Norsk Montessoriforbund
 • Undervisning gjennom konkretiseringsmateriell
 • Læring og utvikling i eget tempo 
 • Individuelle arbeidsplaner
 • Stor lærertetthet
 • Aldersblandede grupper
 • Unikt læringsmiljø
 • Livssynsnøytral
 

Hamar Montessoriskole

 • Etablert i 2001
 • Eneste private barne og ungdomsskole for 1.-10. trinn i Hamar kommune
 • Lærere har allmennlærerutdanning og videreutdanning innen montessoripedagogikk
 • Medlem av Norsk Montessoriforbund
 
Tlf. SKOLE & SFO: 62 55 26 33
post@hamar-montessoriskole.no
 
NY! - SMS: VISMA FLYT SKOLE - SFO 
Melding sendes til skolens VISMA telefon nr. ved fravær for 1.-7.tr..
Melding sendes til kontaktlærer VISMA telefon nr. ved fravær for 8.-10.trinn
Melding sendes til SFO VISMA telefon nr. ved beskjeder til SFO.
 
 
 
Hamar Montessoriskole | Jessnesvegen 38, 2315 Hamar  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no