SKOLEKALENDER

GOD SOMMERFERIE!
 
12.-16.august: Planleggingsdager skole/SFO
Første skoledag skoleåret 2019/20:
Mandag 19.august.
 
LOGIN VISMA
FLYT SKOLE:

Hva er en montessoriskole?

 • Følger Maria Montessoris pedagogiske prinsipper
 • Læreplan utviklet av Norsk Montessoriforbund
 • Undervisning gjennom konkretiseringsmateriell
 • Læring og utvikling i eget tempo 
 • Individuelle arbeidsplaner
 • Stor lærertetthet
 • Aldersblandede grupper
 • Unikt læringsmiljø
 • Livssynsnøytral
 

Hamar Montessoriskole

 • Etablert i 2001
 • Eneste private barne og ungdomsskole for 1.-10. trinn i Hamar kommune
 • Lærere har allmennlærerutdanning og videreutdanning innen montessoripedagogikk
 • Medlem av Norsk Montessoriforbund
 
Tlf. SKOLE & SFO: 62 55 26 33
post@hamar-montessoriskole.no
 
NY! - SMS: VISMA FLYT SKOLE
 • Melding sendes til kontaktlærers VISMA telefon nr. ved fravær/meldinger.
 • Melding sendes til SFO VISMA telefon nr. ved beskjeder til SFO.
 
 
 
Hamar Montessoriskole | Jessnesvegen 38, 2315 Hamar - Norge | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no