Samarbeid skole og hjem

Det er viktig for barnas selvfølelse og trygghet at skolen og foreldrene/foresatte har et nært og godt samarbeid. God kommunikasjon skaper trygg samhandling.

I forbindelse med de enkelte prosjektene skolen arbeider med, er det hyggelig om noen av foreldrene ønsker å bidra med for eksempel bøker, materiell, besøk på arbeidsplassen, besøk på skolen eller liknende.

Ukebrev
Gjennom ukebrev vil skolen holde foreldre/foresatte så godt informert som mulig om hva elevene arbeider med, om hjemmelekser og hva de skal gjøre den neste uken. I tillegg informerer skolen om annet nytt fra elevenes hverdag på skolen. Dersom det er spesielle problemer, vil skolen ta kontakt for i fellesskap å finne løsninger. Dersom det er spesielle situasjoner rundt barnet som kan skape stress eller lignende, ønsker skolen å bli informert slik at det kan tas hensyn til dette. Personalet på skolen har taushetsplikt.

Meldingsbok og fravær
Skolen er pålagt å føre fraværsprotokoll på lik linje med offentlig skole. Om barna er forhindret fra å komme på skolen, må skolen ha melding om dette i meldingsboken. Meldingsboken skal også benyttes til å skrive beskjeder og informere skolens personale om andre forhold i skolehverdagen; for eksempel om barna skal til tannlegen, hentes tidlig, bli med noen andre hjem eller liknende. Meldingsboken skal alltid være i sekken.

Elevpermisjon fra skolen utenom skoleferiene
Søknad om permisjon for ferie og liknende skal rettes til skolen på eget skjema.

Observasjon
Skolen oppfordrer foreldrene til å observere barna i klasserommet en gang hvert semester - gjerne i forbindelse med foreldresamtaler/konferansetimer høst og vår. Ta kontakt med lærerne for å avtale tid.

Foreldresamtaler/konferansetimer
Lærerne har foreldresamtaler/konferansetimer med foreldre/foresatte hver høst og vår. Foreldresamtaler/konferansetimer kan også avtales etter behov.

Foreldremøter
Skolen og/eller Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) arrangerer foreldremøter som handler om temaer som angår barna, foreldrene og skolen. Det skal avholdes minimum ett foreldremøte hvert semester. Flere ved behov. På det første foreldremøtet etter skolestart velges klassekontakter, en for hvert klassetrinn. Klassekontaktene utgjør FAU. Klassekontaktene velges for en periode på to år.

Pedagogiske kvelder
Skolen har som målsetting å arrangere en pedagogisk kveld minst en gang hvert semester, hvor ulike deler av montessoripedagogikken blir belyst.

Hamar Montessoriskole | Granvegen 6, 2322 RIDABU  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no