Priser

For skoleåret 2016/2017:
2214 kroner per måned for alle trinn i 11 måneder.
SFO plass ved skolen koster 1200 kroner per måned i 11 måneder inklusiv ferier.

Generell informasjon:
  • Skolen gir søskenmoderasjon fra 3.søsken ved skolen.
  • Skolestyret kan endre skolepengene med en måneds varsel.
  • Skolen har en frivillig melk- og gratis fruktordning.
Oppsigelsestiden er tre måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse. Oppsigelse før skolestart medfører tre måneders betaling uavhengig av når plassen blir oppsagt.Hamar Montessoriskole | Granvegen 6, 2322 RIDABU  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no