Oppsigelse av skoleplass

Oppsigelsestiden er tre måneder, regnet fra den 1. i påfølgende måned etter mottatt oppsigelse. Oppsigelse før skolestart medfører tre måneders betaling, uavhengig av når plassen ble sagt opp.
Hamar Montessoriskole | Granvegen 6, 2322 RIDABU  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no