Dagsrytme

SFO er åpent fra kl. 07.30 til kl. 08.15, da uteinspeksjon begynner, før skoledagen begynner kl.0830 med undervisning.

Skoletid for Gruppe 1 (1.-3. klasse)
Mandag: Kl. 08.30-15.00.
Tirsdag: Kl. 08.30-14.00.
Onsdag: Kl. 08.30-14.00.
Torsdag: Kl. 08.30-15.00.
Fredag: Kl. 08.30-14.00.

Skoletid for Gruppe 2 (4.-7. klasse)
Mandag: Kl. 08.30-15.00.
Tirsdag: Kl. 08.30-14.00.
Onsdag: Kl. 08.30-14.00.
Torsdag: Kl. 08.30-15.00.
Fredag: Kl. 08.30-14.00.

SFO for 1.-4. klasse begynner kl. 07.30-08.15 og fortsetter etter skoleslutt frem til kl. 16.30 hver dag.

Barna har arbeidsøkter som kalles kjernetid hver dag fra kl. 08.30 til 11.30. I kjernetiden arbeides det med felles eller individuelle presentasjoner innen de prosjektene det arbeides med og med ulike typer montessorimateriell. Det gis presentasjoner og arbeides med alle fag innenfor fagkretsen til norsk grunnskole. Fagene er integrert i barnas individuelle arbeidsplaner/ukeplaner.

Barna spiser formiddagsmat kl. 11.30 etter at ryddeoppgavene er gjort. Måltidet er en hyggelig fellesstund. Deretter har alle en times utetid med frilek.

De estetiske fagene kunst og håndverk, kroppsøving og musikk og drama er lagt til timene etter utetiden i tillegg til at de blir integrert i kjernetiden der det er naturlig i forhold til annet arbeid.

Hamar Montessoriskole | Granvegen 6, 2322 RIDABU  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no