Norsk Montessori Forbund

Norsk Montessoriforbund er interesseorganisasjonen til alle montessoriskoler i Norge. Den ble opprettet i 1979 og består av en stadig økende gruppe av barnehager, barneskoler og ungdomsskoler basert på montessoripedagogikken.Hamar Montessoriskole | Granvegen 6, 2322 RIDABU  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no