SFO

 

Skolefritidsordning (SFO)
Skolen har skolefritidsordning (SFO) for alle elever fra 1.-4. klasse.
 
Liv Hoel er leder av SFO og øvrig fast personale er Thomas Westling, Marius Lyngroth og Andreas Hallan. 

SFO er et fritidstilbud der de voksne legger til rette for at barna skal ha gode betingelser for lek, og utvikle omsorg for hverandre gjennom sosialt samspill.

SFO sender ut ukebrev med informasjon til foreldre/foresatte per e-post eller i sekken.

SFOs åpningstider er:
Om morgenen fra kl. 07.30-08.30 og fra skoledagens slutt til kl. 16.30 alle dager.

Pris for full SFO plass skoleåret 2015-16:
1200 kroner per måned.

Hamar Montessoriskole | Granvegen 6, 2322 RIDABU  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no