Pedagogikk

Hva er montessoripedagogikk?
Montessoripedagogikken er den mest utbredte pedagogiske undervisningsmetoden i verden. Fra den enkleste landsbyskole i Afrika til de mer velstående skoler i vesten finner man montessoriskolene. Materiell og metode er den samme. SOS-barnebyer driver sine skoler for de minste barna etter montessorimetoden. I Norge har vi hatt montessoribarnehager siden 1969 og montessoriskoler siden 1989.
 


Det absorberende sinn
Et lite barn tilegner seg kunnskap på en enestående måte. Tenk bare på alt barnet skal lære i løpet av sine første leveår. Som voksen ville vi trenge langt mer tid på å tilegne oss like mye kunnskap som vi gjorde som små barn. I løpet av førskolealderen arbeider hjernen vår som en "svamp som trekker til seg kunnskap" - vi absorberer. I denne perioden er det nærmest ubegrenset hva et barn kan tilegne seg.

Sensitive perioder
Maria Montessori visste det alle foreldre vet: Barn er nysgjerrige, fulle av oppdagelsestrang og ivrige etter å lære nye ting. Dessuten merket hun, som alle verdens foreldre, at det barnet interesser seg for varierer med alder og modenhet. Hun observerte også at interesseforandring følger et gitt mønster som er likt for alle normale barn, fra den aller tidligste vilje til å spise selv, snakke, gå, osv. til interessen for lesing, matematikk, verden og verdensrommet. Hun kalte disse periodene for "sensitive perioder", og poengterte betydningen av å ta vare på disse periodene.

Under slike sensitive perioder hviler det en plikt på de voksne til å iaktta barnet og gi riktig stimulans på riktig tidspunkt. Det er viktig at voksne kan forstå barnets egentlige behov og legge til rette for at barnet får dekket behovene. Maria Montessori sier at de personene som er best egnet til denne oppgaven er foreldrene.

Hamar Montessoriskole | Jessnesvegen 38, 2315 Hamar  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no