Om skolen

Hamar Montessoriskole er nå inne i sitt 14. driftsår og for skoleåret 2015-16 er det omlag 70 elever fra 1. til 10. klasse. Ungdomsskolen er inne i sitt 3 .driftsår og vil ved skolestart være tilsammen 17 elever. Skolen er delt inn i 3 undervisningsgrupper med 1.-3.kl, 4.-7.kl. og 8.-10.klasse der prinsippet med aldersblanding kommer tydelig til sin rett der montessoripedagogikken anbefaler aldersgrupper med minst to, helst tre alderstrinn i hver gruppe.
 
 
Skolelokaler - Granvegen 6 (Ener Samfunnshus) 
Skolen leier p.t. kommunale lokaler og høsten 2015 utreder Hamar kommune mulighet for å benytte nåværende lokaler på Ener til skoleformål. 
 
Åpningstid er fra kl. 07.30 – 16.30. Elevene har SFO tilbud på morgen før skolestart og timene etter skoleslutt hver dag.
 
 
Hva kjennetegner en montessoriskole?

Det skal alltid være aldersblandede grupper i en montessoriskole. Ideelt vil det være når tre alderstrinn går i samme gruppe, men det vil alltid være to alderstrinn representert.

Klasserommet er tilrettelagt for barnas aktivitet og oppgaver. ” The prepared environment” er en viktig grunnstein i montessoripedagogikken. I et tilrettelagt miljø vil barnet kunne arbeide selvstendig. Hvert fag og emne har sin faste plass slik at barnet kan finne frem til arbeidsoppgaver uten hjelp av lærer.
 
 
Materiellet er et konkret hjelpemiddel på veien til å forstå et abstrakt begrep. Alle sanser stimuleres gjennom bruk av det sansemotoriske materiellet. I tillegg er det vakkert og det finnes oftest kun i et eksemplar. Barna tiltrekkes av materiellet som innbyr dem til aktivitet. De lærer seg fort til å ta vare på det og rydde det tilbake på sin plass etter bruk.

 

Læreren er barnets veileder som følger barnet. Det kreves konsentrert observasjon for å se barnet og gi det den rette undervisningen for at barnet skal utvikle seg videre og stadig nå nye faglige og sosiale mål.

Fagplanen til montessoriskolen er godkjent av det kongelige utdannings- og forskningsdepartement og samsvarer på mange punkter med Kunnskapsløftet. Hvert barn har en individuell læreplan som møter dem på deres modenhetsnivå. Slik kan alle få utvikle seg i sin egen takt.

Les mer om pedagogikken her

Ønsker du mer informasjon?
Alle interesserte inviteres til å observere barna i arbeid for å få bedre forståelse av pedagogikken i praksis. Spesielt nye foreldre bes benytte denne muligheten til å få større innsikt og bli bedre kjent med oss. Avtale om tidspunkt rettes til skolens ledelse ved rektor.

 
Hamar Montessoriskole
Rektor: Magnus Holmern
Adresse: Granvegen 6, 2322 Ridabu
Tlf. 62 55 26 33
E-post:
post@hamar-montessoriskole.no
 
Hamar Montessoriskole | Granvegen 6, 2322 RIDABU  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no