SKOLEKALENDER

9.2: Overtagelsesdato nytt skolebygg
15.-16.2: Planleggingsdager/EF
2.3: Bambini-lekene (6.-7.tr.)
 
 

Hva er en montessoriskole?

 • Følger Maria Montessoris pedagogiske prinsipper
 • Læreplan utviklet av Norsk Montessoriforbund
 • Undervisning gjennom konkretiseringsmateriell
 • Læring og utvikling i eget tempo 
 • Individuelle arbeidsplaner
 • Stor lærertetthet
 • Aldersblandede grupper
 • Unikt læringsmiljø
 • Livssynsnøytral
 

Hamar Montessoriskole

 • Etablert i 2001
 • Eneste private barne og ungdomsskole for 1.-10. trinn i Hamar kommune
 • Lærere har allmennlærerutdanning og videreutdanning innen montessoripedagogikk
 • Medlem av Norsk Montessoriforbund
 
Tlf. SKOLE & SFO: 62 55 26 33
post@hamar-montessoriskole.no
 
NY! - SMS: VISMA FLYT SKOLE - SFO 
Melding sendes til skolens VISMA telefon nr. ved fravær for 1.-7.tr..
Melding sendes til kontaktlærer VISMA telefon nr. ved fravær for 8.-10.trinn
Melding sendes til SFO VISMA telefon nr. ved beskjeder til SFO.
 
 
 
Hamar Montessoriskole | Granvegen 6, 2322 RIDABU  | Tlf.: 62552633 | post@hamar-montessoriskole.no